dnes je 30.5.2024

Input:

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2019

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.22.1.1 Mzdové a daňové veličiny pre rok 2019

Ing. Eva Gášpárová

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017 (954 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2019 (205,07 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019 ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Poskytovanie minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Podľa § 2 ods. 1 zákona vláda nariadením vlády SR č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy, ustanovila na rok 2019 minimálnu mzdu na:

  • - 520 € za mesiac pre