dnes je 29.5.2024

Input:

Minimálne mzdové nároky a stupne náročnosti pracovných miest v roku 2019

28.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.16.1.2 Minimálne mzdové nároky a stupne náročnosti pracovných miest v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu, teda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda). Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu. Dosiahnutá mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená podľa zákona o minimálnej mzde. Zamestnávateľ, pre ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ide o zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca podľa