dnes je 30.5.2024

Input:

Mimoriadny príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca v roku 2020

9.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.2.3 Mimoriadny príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca v roku 2020

Ing. Eva Gášpárová


Zamestnancom, ktorí v predchádzajúcom roku nežiadali o príspevok na rekreáciu, ponúkame možnosť požiadať o prenesenie sumy 275,00 € (resp. zodpovedajúceho úväzku) do ich DDS. Sumy budú prevedené na základe zozbieraných podkladov, odvod do ZP a daň budú usporiadane v mzde. Je v mzdách možné pomenovať položku ako „Príspevok do DDS”, avšak tento sa bude správať ako nepeňažné plnenie? Je formulácia z pohľadu príslušnej legislatívy v poriadku? Resp. bolo by lepšie formulovať položku v mzdách napríklad ako „Nepeňažné plnenie DDS”?

Pohľad autora na problematiku:

„Prenesená suma” bude príspevkom zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov nad rámec bežne dohodnutých mesačných príspevkov podľa zákona č. 650/2004