dnes je 21.4.2024

Input:

Miesto založenia živnosti v roku 2019

4.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.2.2 Miesto založenia živnosti v roku 2019

JUDr. Jana Takáčová


Rada by som sa na Vás obrátila s otázkou o mieste založenia živnosti. Momentálne som nezamestnaná a uvažujem o založení živnosti. Dá sa založiť aj v mieste inom ako je moje trvalé bydlisko? Mám potom nárok na príspevok z fondu rozvoja zamestnanosti?

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”), ktorý predstavuje základný právny predpis v oblasti živností, vo svojich ustanoveniach stanovuje základné princípy zakladania a fungovania živností.

Čo sa týka miesta podnikania, v ustanovení § 46 ods. 1 písm. b) živnostenského zákona je uvedené, že fyzická osoba „preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska”.

Z uvedeného vyplýva, že