dnes je 29.5.2024

Input:

Manká

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.3.1 Manká

Ing. Marcela Prajová

V súlade so ZoÚ mankom rozumieme inventúrny rozdiel, t. j. rozdiel medzi skutočným stavom majetku alebo majetkových hodnôt zistených fyzickou inventúrou a medzi stavom účtovným v tom prípade, ak tento skutočný stav je nižší ako účtovný stav.

Najčastejšie sa praxi stretávame s mankom pri zásobách a s mankom pri finančnej hotovosti.

Vo všeobecnosti platí, že manko nie je daňovým výdavkom, do daňových výdavkov sa zahrnie len do výšky prijatých náhrad.


Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva zistil pri inventarizácii k 31. 12. 2017 manko na zásobách – tovare vo výške 1 000,00 €. Daňovník nemal tovar poistený, t. j. neobdržal žiadnu náhradu od poisťovne a ani nevyvodil hmotnú zodpovednosť voči svojim zamestnancom. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2017 je daňovník povinný vykonať storno výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom