dnes je 8.6.2023

Input:

Manká a škody - právna úprava

12.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.1 Manká a škody - právna úprava

Ing. Marcela Prajová

Manká resp. škody predstavujú pre daňovníka majetkovú ujmu resp. škodovú udalosť. Je ich potrebné považovať za mimoriadny úbytok obchodného majetku, ktorý vzniká ako neželaný jav v rámci podnikateľskej činnosti, s ktorým je potrebné vysporiadať sa tak z pohľadu majetkovo-právneho, ako aj z pohľadu účtovného a daňového. Ujma na majetku podnikateľa – škoda, resp. manko a jej prípadná náhrada sú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva a posudzujú sa z hľadiska vplyvu na základ dane. Manká a škody vznikajú spravidla nezávisle na vôli podnikateľa. V niektorých prípadoch vzniku manka a škody nie je možné vôbec zabrániť. Následky majetkovej ujmy resp. škodovej udalosti môže úplne alebo čiastočne kompenzovať prijatá náhrada. Daňové predpisy do istej miery rešpektujú okolnosti, ktoré predchádzali vzniku konkrétnej škody alebo manka, a umožňujú pri

Najnovšie články
viac článkov