dnes je 22.2.2024

Input:

Lízing (prenájom)

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2 Lízing (prenájom)

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál

5.4.2.1 Lízing (prenájom)

Ing. Božena Ninčáková, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček

Jednou z foriem získavania majetku je lízing. Táto forma krytia finančných potrieb je v popredí záujmu podnikateľských subjektov. Lízing umožňuje podnikateľom v prípade nedostatku vlastných finančných prostriedkov získať majetok úplne alebo čiastočne z cudzích zdrojov.

V prípade lízingu sa jedná o prenájom majetku za vopred dohodnuté nájomné. Vlastníkom predmetu lízingu je prenajímateľ. Po skončení doby prenájmu môže prísť k predaju predmetu lízingu alebo k jeho odovzdaniu späť prenajímateľovi. V prvom prípade hovoríme o finančnom lízingu, v druhom prípade o operatívnom lízingu.

Oddelenie právneho a ekonomického vlastníctva pri finančnom lízingu najviac