dnes je 29.5.2024

Input:

Limitovanie zostatkovej ceny zahŕňanej do daňových výdavkov pri predaji niektorých druhov hmotného majetku a uplatnenie odpisov pri vyradení hmotného majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.6 Limitovanie zostatkovej ceny zahŕňanej do daňových výdavkov pri predaji niektorých druhov hmotného majetku a uplatnenie odpisov pri vyradení hmotného majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja

Ing. Marcela Prajová

Zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom sa zahŕňa do daňových výdavkov v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP v plnej výške. Výnimkou je zahŕňanie zostatkovej ceny niektorých druhov majetku pri jeho vyradení predajom, pri ktorých ZDP limituje zahŕňanie zostatkovej ceny do daňových výdavkov výškou príjmov z jeho predaja zahrnutých do základu dane.

Ide o osobné automobily zatriedené do kódu