dnes je 27.5.2024

Input:

Lekárske prehliadky zamestnanca z pohľadu mzdového účtovníctva v roku 2018

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.1.2 Lekárske prehliadky zamestnanca z pohľadu mzdového účtovníctva v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada. Podľa § 12 ods. 2 písm. i) zákona o BOZP zamestnanec je povinný podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci. Zamestnávateľ mu v súlade s § 138 ods. 1 Zákonníka práce poskytne na účasť na povinných lekárskych prehliadkach pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Zdravotný dohľad