dnes je 20.4.2024

Input:

Lekárska prehliadka zahraničného zamestnanca v roku 2016

20.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.0102.2

2017.0102.2.1 Lekárska prehliadka zahraničného zamestnanca v roku 2016

Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o.


Musí mať zahraničný zamestnanec s lokálnou pracovnou zmluvou na Slovensku lekársku prehliadku podľa slovenských zákonov? Väčšina takýchto zahraničných zamestnancov nechce absolvovať lekársku prehliadku na Slovensku, ale dokladuje lekárske prehliadky napr. z Francúzska. Je možno akceptovať takúto lekársku prehliadku aj z inej krajiny po úradnom preklade?

Na účely lekárskej prehliadky v zmysle zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pokladá za zamestnanca každá fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu (§2 odst. 1), písm. zb).

Náš zákon zatiaľ neumožňuje akceptovať iné lekárske potvrdenia na účely pracovnoprávnych