dnes je 27.5.2024

Input:

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2019

25.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.1.2 Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2019

Ing. Peter Jurčík

Všeobecná informácia k lehotám na podanie daňových priznaní a k predpisom, ktoré ju upravujú

Podanie daňových priznaní ako jednej z povinností daňového subjektu alebo osoby, ktorej vznikla povinnosť daňové priznanie podať, aj keď nie je podnikateľom, upravujú hmotno právne predpisy, napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ ZDP) , z.č. 222/2004 Z. z. o DPH v z.n.p. (ďalej len „ZDPH”) a procesný zákon, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. Z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „daňový poriadok”).

Ustanovenia, ktoré súvisia s podaním daňového priznania k dani z príjmov

S podaním daňového priznania fyzickej osoby a právnickej osoby (ďalej aj „daňovník”) bezprostredne