dnes je 27.9.2023

Input:

Lehota na vyhotovenie faktúry

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.8.2 Lehota na vyhotovenie faktúry

Ing. Anna Jurišová ; Ing. Peter Horniaček

Od 1. 1. 2013 platia nové fakturačné pravidlá, ktoré vychádzajú z fakturačnej smernice Rady 2010/45/EÚ a posilňujú predovšetkým postavenie elektronických faktúr, zjednocujú lehoty na vyhotovenie faktúr aj náležitosti faktúr v prípade cezhraničných transakcií.

Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry, ale aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a jednoznačne sa na ňu vzťahuje.

Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 ZDPH a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. Elektronický formát nie je zákonom