dnes je 15.4.2024

Input:

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.3 Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane

Ing. Marcela Prajová

Lehota na podanie daňového priznania je ustanovená v § 49 ZDP a je viazaná na koniec zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je kalendárny rok [ § 2 písm. l) ZDP ]. Daňové priznanie je fyzická osoba povinná podať do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 je daňovník – fyzická osoba, povinný podať do 31. marca 2020.

Lehotu na podanie daňového priznania si môže daňovník predĺžiť. V súlade s ust. § 49 ods. 3 ZDP daňovník skutočnosť, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania správcovi dane oznámi. Oznámenie musí podať správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 31.03.2020) a v oznámení uvedie, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri celé kalendárne mesiace, resp. najviac