dnes je 30.5.2024

Input:

Koronavírus a zamestnávanie cudzincov

24.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.1.2 Koronavírus a zamestnávanie cudzincov

Ing. Peter Varga

Vláda SR a ani Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny neprijalo doposiaľ opatrenia, ktoré by sa dotkli oblasti zamestnávania cudzincov na území SR. Úrady práce postupujú v zmysle príslušných ustanovení zákona o službách zamestnanosti. V prípadoch, kedy sa uskutočňuje test trhu práce na obsaditeľnosť voľného pracovného miesta, úrady preverujú vhodnosť uchádzačov o zamestnanie na tieto miesta aj napriek tomu, že sa výberové konania až do odvolania nerealizujú. Úrady práce prihliadajú na aktuálnu situáciu na trhu práce ako aj na očakávaný vývoj a pozorne vyhodnocujú príliv uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s hromadnými prepúšťaniami.

Čo sa týka oznamovacej povinnosti zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania a skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, úrady budú zohľadňovať krízovú situáciu a počas tohto