dnes je 30.5.2024

Input:

Konkurenčný charakter zárobkovej činnosti zamestnanca v roku 2020

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.2.3 Konkurenčný charakter zárobkovej činnosti zamestnanca v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Chcela by som poprosiť o radu, či je možné uplatniť (resp. ako by sa to dalo) § 83 ZP u zamestnanca, ktorý vyrába a predáva výrobky, ktoré sa vyrábajú u nás, ale nie je ani SZČO, ani v pracovnom pomere u iného zamestnanca, čiže oficiálne nevykonáva inú zárobkovú činnosť.

Legislatívna úprava:

Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil. Súhlas zamestnávateľa sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.