dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 9a Dodanie tovaru (zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 10. 2019)

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1 Komentár k ZDPH § 9a Dodanie tovaru (zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 10. 2019)

Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 9a

Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu

(1) Na účely tohto zákona je

a) poukazom nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja,

b) jednoúčelovým poukazom poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby,

c) viacúčelovým poukazom poukaz iný ako jednoúčelový poukaz.

(2) Každý prevod jednoúčelového poukazu