dnes je 2.12.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 85l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. Januára 2014

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.13 Komentár k ZDPH § 85l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. Januára 2014

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 85kc/1

Ustanovenie § 4 ods. 3 druhej vety v znení účinnom do 31. decembra 2014 sa použije na žiadosti o registráciu pre daň podané do 31. decembra 2014.§ 85kc/2

Zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň podľa § 68 v znení účinnom do 31. decembra 2014 sa považuje za zdaniteľnú osobu identifikovanú pre daň podľa § 68a.§ 85kc/3

Ak chce zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie uplatňovať od 1. januára 2015 osobitnú úpravu podľa § 68a v znení účinnom od 1. januára 2015, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti a údaje podľa § 68a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2015

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk