dnes je 30.5.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 85kh Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.21 Komentár k ZDPH § 85kh Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


§ 85kh Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

Na tovar premiestnený z iného členského štátu do tuzemska podľa podmienok uvedených v § 11a v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa vzťahuje § 11a v znení účinnom do 31. decembra 2019.

Zjednotenie pravidiel pri aplikácii tzv. „call-off stock” režimu (§ 8 ods. 4, § 8a, § 11a, § 70 ods. 2 písm. g) a h), § 70 ods. 4 písm. d), § 80 ods. 1 písm. e) až g)ods. 4 písm. f) a § 85kh) od 1.1.2020


Komentár:

Implementáciou smernice Rady (EÚ) 2018/1910 sa zjednocujú pravidlá uplatnenia tzv. call-off stock režimu v členskom štáte začatia prepravy tovaru, ako aj v členskom štáte skončenia prepravy tovaru. Zavádza sa nový §