dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 85kg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.20 Komentár k ZDPH § 85kg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 85kg

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1) Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Na tovary a služby, ktoré boli dodané v období sledovanom podľa § 4 ods. 1 a ktoré neboli zahrnuté do obratu do 31. decembra 2018, sa vzťahuje § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018.

(2) Rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň podľa § 4c vydané do 31. decembra 2018 sa zrušujú.