dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k ZDPH 85ke Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.18 Komentár k ZDPH 85ke Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


85ke

Platiteľ má nárok na úrok z nadmerného odpočtu podľa § 79a, aj keď daňová kontrola v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 1, 2 alebo ods. 5 začala pred 1. januárom 2017 a k 1. januáru 2017 nebola skončená. Ustanovenie § 79a sa neuplatní, ak daňová kontrola v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 1, 2 alebo ods. 5 bola skončená do 31. decembra 2016 vrátane.

Aktualizoval: Ing. Juraj Válek, PhD., 01/2017