dnes je 8.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 85kd Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.16 Komentár k ZDPH § 85kd Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

Ing. Alžbeta Hermanová

(1) Ustanovenia§ 4 ods. 3 a § 4c v znení účinnom do 31. decembra 2015 sa použijú na žiadosti o registráciu pre daň podané podľa § 4 ods. 2 do 31. decembra 2015.


Ustanovujú sa výhodnejšie podmienky vo vzťahu k registrácii pre DPH a v zmysle prechodného ustanovenia sa tieto podmienky týkajú až žiadostí podaných od 1. januára 2016.

(2) Ustanovenie § 79 ods. 2 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie, ktorým je december 2015.“.


Zmiernenie podmienok na vrátenie nadmerného odpočtu sa v zmysle prechodného ustanovenia uplatňuje už za zdaňovacie obdobie december 2015.

(3) Lehota podľa § 79 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa vzťahuje na nadmerné odpočty uplatnené najskôr za zdaňovacie obdobie

Najnovšie články
viac článkov