dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 85ka Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.12 Komentár k ZDPH § 85ka Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Ing. Alžbeta Hermanová


85ka

Platiteľ, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky podľa§ 77 ods. 2.

 


Platiteľ bol registrovaný1.1.2010, má určené štvrťročné zdaňovacie obdobie za rok 2012.

Rovnako mu zostalo štvrťročné zdaňovacie obdobie aj v roku 2013.

Za december 2012 a január 2013 však dosiahol obrat 115 000 €.

Podmienky prestal plniť nasledujúci mesiac – február 2013. Prebiehajúce obdobie končí 28.2.2013. Vzhľadom na prechodné ustanovenie dokončí 1. štvrťrok 2013, od 1. 4. už má mesačné zdaňovacie obdobie.