dnes je 17.4.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 85k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2012

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.11 Komentár k ZDPH § 85k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2012

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 85k

Ak nadmerný odpočet uplatnený za zdaňovacie obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. decembra 2011, daňový úrad vráti v lehote podľa 79 ods. 2 na základe nepravdivých údajov, uloží pokutu podľa osobitného predpisu 37) účinného do 31. decembra 2011.

Účinnosť od 1. 1. 2012.

Pokuta podľa § 79 ods. 7 zákona sa nevzťahuje na nadmerné odpočty uplatnené za zdaňovacie obdobia, ktoré sa skončia pred nadobudnutím účinnosti novely zákona.


Platiteľ s určeným mesačným zdaňovacím obdobím podal daňové priznanie 26. 1. 2012 na nadmerný odpočet v skrátenej lehote podľa § 79 ods. 2 za zdaňovacie obdobie december 2011 na čiastku 120 000 €. Správca dane vrátil nadmerný odpočet 26. 2. 2012.

Správca dane zistil, že platiteľ neoprávnene žiadal nadmerný odpočet