dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 80 Súhrnný výkaz

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.1 Komentár k ZDPH § 80 Súhrnný výkaz

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


§ 80 Súhrnný výkaz

(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak

a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,

b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,

c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,

d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň,

e) odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,

f) zdaniteľná osoba, pre ktorú bol tovar odoslaný alebo