dnes je 1.12.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 79a Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.5 Komentár k ZDPH § 79a Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Ing. Ivana Glazelová§ 79a

(1) Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 1, 2 alebo ods. 5 a nadmerný odpočet nebol vrátený do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 1, 2 alebo ods. 5, platiteľ má nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu (ďalej len „úrok z nadmerného odpočtu”) podľa odseku 2.

(2) Platiteľ má nárok na úrok z nadmerného odpočtu vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej prvý deň kalendárneho roka, za ktorý sa úrok počíta, a ak tento dvojnásobok základnej úrokovej sadzby nedosiahne 1,5 %, pri výpočte úroku z nadmerného odpočtu sa použije ročná úroková sadzba vo výške 1,5 %. Úrok sa vypočíta zo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk