dnes je 17.4.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 77 Zdaňovacie obdobie

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.1 Komentár k ZDPH § 77 Zdaňovacie obdobie

Ing. Alžbeta Hermanová


77/1

Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac okrem odseku 2.

 

Účinnosť od 1.10.2012


Navrhuje sa, aby všeobecným zdaňovacím obdobím bol kalendárny mesiac.


77/2

Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur.

 

Účinnosť od 1.10.2012


Noví platitelia dane musia mať najmenej 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po registrácii mesačné zdaňovacie obdobie z dôvodu, aby správca dane mal čo najskôr a čo najviac informácií o plnení povinností zo strany nového platiteľa.

Na to, aby sa mohlo zmeniť zdaňovacie obdobie na štvrťročné, musia byť splnené dve podmienky:

  • tzv. obratová (platiteľ za