dnes je 26.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 75 Súhrnná faktúra

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.6 Komentár k ZDPH § 75 Súhrnná faktúra

Ing. Ivana Glazelová§ 75

(1) Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

(2) Ak dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody alebo tepla, pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov, a dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, obsahujú údaje podľa § 74 ods. 1, nie je platiteľ povinný vyhotovovať faktúru za každý opakovane dodaný tovar alebo službu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku .


Súhrnná faktúra: § 75 ods. 2 Zákona o DPH : v § 75 ods. 2sa vypúšťajú slová „a príjemca plnenia má sídlo, miesto