dnes je 20.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 68c Správa dane pri osobitnej úprave uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.3 Komentár k ZDPH § 68c Správa dane pri osobitnej úprave uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby

Ing. Ján Mintál , Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 68c

Správa dane pri osobitnej úprave uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby

(1) Ak členským štátom identifikácie je Slovenská republika, na správu dane vzťahujúcej sa na osobitnú úpravu uplatňovania dane pri dodaní služieb podľa § 68 písm. a) až c) s miestom dodania v inom členskom štáte, ktorý je členským štátom spotreby, sa použije osobitný predpis,33) ak osobitný predpis28ad) a § 68a a 68b neustanovujú inak.

(2) Ak členským štátom spotreby je Slovenská republika, na správu dane sa použije osobitný predpis,33) ak osobitný predpis28ad) neustanovuje inak, a na vedenie záznamov, na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk