dnes je 1.12.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 68 Osobitná úprava uplatňovania dane pre nezaložené osoby, ktoré elektronicky dodávajú služby

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4 Komentár k ZDPH § 68 Osobitná úprava uplatňovania dane pre nezaložené osoby, ktoré elektronicky dodávajú služby

Ing. Ján Mintál , Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 68

Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby

Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68a až 68c sa rozumie

a) telekomunikačnými službami služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14 písm. a),

b) službami rozhlasového vysielania a televízneho vysielania služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14 písm. a),

c) elektronickými službami služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14 písm. a),

d) členským štátom spotreby členský štát, v ktorom je miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb podľa § 16 ods. 14 písm. a),

e) daňovým priznaním podanie, ktoré obsahuje údaje podľa osobitného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk