dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 64a Osobitná úprava uplatňovania dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.9.1 Komentár k ZDPH § 64a Osobitná úprava uplatňovania dane

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 64a

Na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet cudzej meny na eurá, odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, opravu odpočítanej dane, úpravu odpočítanej dane, obsah faktúry, zdaňovacie obdobie a splatnosť dane sa vzťahujú § 15, § 19, § 22, § 25, § 26, § 49, § 50, § 53, § 55, § 74, § 77, § 78 a príloha č. 1, ak ustanovenia § 65 až 68d o uplatňovaní osobitných úprav neustanovujú inak.


V § 64a sa ustanovujú výnimky z uplatňovania bežných pravidiel pokiaľ ide o osobitné úpravy (§ 65, 66, 67, 68a, 68b, 68c, 68d). Výnimky, pokiaľ ide o miesto dodania

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk