dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 64 Vrátenie dane neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a Slovenskému Červenému krížu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.9 Komentár k ZDPH § 64 Vrátenie dane neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a Slovenskému Červenému krížu

Ing. Alžbeta Hermanová


64/1

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 28) a Slovenský Červený kríž môžu požiadať o vrátenie dane zaplatenej v cene tovaru, ktorý vyviezli mimo územia Európskej únie na humanitárnu, dobročinnú alebo vzdelávaciu činnosť.


64/2

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a Slovenský Červený kríž uplatňujú nárok na vrátenie dane podaním žiadosti Daňovému úradu Bratislava. K žiadosti o vrátenie dane sa musí doložiť:

a) doklad o kúpe tovaru od platiteľa, v ktorom je uvedená suma dane v eurách s potvrdením platby dane,

b) colné vyhlásenie o vývoze tovaru.


Z dôvodu, že colné vyhlásenie je možné podať