dnes je 8.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 62 Spôsob podania žiadosti o vrátenie dane zahraničným zástupcom

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.7 Komentár k ZDPH § 62 Spôsob podania žiadosti o vrátenie dane zahraničným zástupcom

Ing. Ján Mintál , Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 62

(1) Zahraničný zástupca uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky potvrdí elektronicky Daňovému úradu Bratislava splnenie podmienky vzájomnosti podľa § 61 ods. 3. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka.

(2) Zahraničný zástupca k žiadosti o vrátenie dane musí doložiť originál faktúry alebo iného dokladu o kúpe tovaru alebo služby od platiteľa, v ktorom je uvedená suma dane v eurách s potvrdením platby dane. Ak vysielajúci štát zahraničného zástupcu

Najnovšie články
viac článkov