dnes je 29.5.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 61 Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.6 Komentár k ZDPH § 61 Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


61/1

Osoby iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva,23) a medzinárodné organizácie24) a ich pracovníci (ďalej len „zahraničný zástupca”) majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb určených na ich spotrebu.


61/2

Zahraničnými zástupcami sú

a) diplomatické misie a konzulárne úrady so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárnych úradov vedených honorárnym konzulom,

b) diplomatické misie a konzulárne úrady, ktoré sú akreditované pre Slovenskú republiku a majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, s výnimkou konzulárnych úradov vedených