dnes je 30.5.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 59 Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovare

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.4 Komentár k ZDPH § 59 Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovare

Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 59

Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru

§ 59 ods. 1

Fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskej únie a ktorá v cestovnom styku vyváža z územia Európskej únie tovar neobchodného charakteru v osobnej batožine, môže požiadať o vrátenie dane zaplatenej v cene vyvezeného tovaru, ktorý kúpila v tuzemsku od platiteľa, s výnimkou pohonných látok.


§ 59 ods. 2

Trvalý pobyt a prechodný pobyt na účely odseku 1 je miesto, ktoré je zapísané v cestovnom pase. Ak taký údaj nie je v cestovnom pase zapísaný, preukáže cestujúci tento údaj iným hodnoverným dokladom.


§ 59 ods. 3

Cestujúci môže požiadať o vrátenie dane, ak

a) celková hodnota vrátane dane vyvezeného tovaru