dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 57 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2 Komentár k ZDPH § 57 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu

Ing. Alžbeta Hermanová


57/1

Zahraničná osoba z tretieho štátu uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava; vzor tlačiva žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe č. 2. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva za obdobie kalendárneho roka, a to najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Žiadosť o vrátenie dane môže zahraničná osoba z tretieho štátu podať, ak suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, je najmenej 50 eur.


57/2

(2) Žiadosť o vrátenie dane môže podať zahraničná osoba z tretieho štátu aj za obdobie kalendárneho polroka, ak suma dane, ktorej vrátenie žiada, je najmenej 1 000 eur, a ak takáto žiadosť bola podaná za prvý kalendárny polrok, suma dane, ktorej