dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 54a

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.1 Komentár k ZDPH § 54a

Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 54a ods. 1

Platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) uviedol do užívania, zmení rozsah použitia tohto investičného majetku na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie.


Platiteľ so stanoveným mesačným zdaňovacím obdobím kúpil vo februári nehnuteľnosť, kde DPH bola vo výške 100 000 €. Keďže platiteľ predpokladal, že nehnuteľnosť bude využívať výlučne na podnikanie, uplatnil si odpočet v plnej výške.

V marci začal nehnuteľnosť využívať aj na iný účel ako podnikanie, a to na 20 %.

Nie je povinný postupovať podľa § 9 ods. 2, t. j., nemá povinnosť odvodu dane, ale podľa vzorca uvedeného v § 54a ods. 3 si vypočíta pomerný odpočet dane.

A je percento odpočítanej dane pri