dnes je 29.5.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 54 Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6 Komentár k ZDPH § 54 Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 54

(1) Platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady, zmení účel jeho použitia.

(2) Investičným majetkom na účely tohto zákona sú

a) hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

b) stavby26a), stavebné pozemky, byty a nebytové priestory,

c) nadstavby stavieb, prístavby stavieb a stavebné úpravy stavieb, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.27)

(3) Zmenou účelu použitia investičného majetku sa rozumie, ak platiteľ

a)