dnes je 4.3.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 52 Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4 Komentár k ZDPH § 52 Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


52/1

Osobe, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, vzniká v čase dodania nového dopravného prostriedku právo odpočítať daň zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze, alebo ním uplatnenú pri dovoze, alebo pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu, a to do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná táto osoba uhradiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. Právo odpočítania dane môže byť uplatnené len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný.


Každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska