dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 52 Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku

11.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4 Komentár k ZDPH § 52 Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


52/1

Osobe, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, vzniká v čase dodania nového dopravného prostriedku právo odpočítať daň zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze, alebo ním uplatnenú pri dovoze, alebo pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu, a to do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná táto osoba uhradiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. Právo odpočítania dane môže byť uplatnené len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný.


Každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu sa považuje za zdaniteľnú osobu (§ 3 ods. 5 zákona o DPH) a má právo na odpočítanie dane:

  • zahrnutej do kúpnej ceny pri kúpe v tuzemsku alebo

  • ktorú zaplatila pri dovoze z tretieho štátu, alebo

  • ktorú zaplatila pri nadobudnutí tohto nového dopravného prostriedku z iného členského štátu. Ide o daň, ktorú má každá osoba povinnosť platiť v tuzemsku pri nadobudnutí (kúpe) dopravného prostriedku z iného členského štátu.

Zákon o DPH presne stanovuje do akej výšky môže byť daň odpočítaná v prípade, keď je dodaný nový dopravný prostriedok do iného členského štátu. Nárok na odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je najviac do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná táto osoba platiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň.


Podnikateľ, neplatiteľ dane, kúpil nový dopravný prostriedok, nákladný automobil v sume 36 000 €, v tom základ dane 30 000 € a DPH 6 000 €

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk