dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 4c Zábezpeka na daň (Zrušený zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019)

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3 Komentár k ZDPH § 4c Zábezpeka na daň (Zrušený zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019)

Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 4c

Zrušený zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019.


Počnúc rokom 2019 sa zo zákona o DPH úplne vypúšťa inštitút zábezpeky na daň. Je to z dôvodu, že sa v dotrajšej praxi vykázal ako neefektívny v rámci boja proti daňovým podvodom, nakoľko jeho poslaním bolo eliminovať negatívne dôsledky spočívajúce vo vzniku nedoplatkov na DPH spôsobených novoregistrovanými platiteľmi dane.

Všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané do 31. decembra 2018 sa zrušujú. Daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu, ktorá do 31. decembra 2018 nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani, vráti do 28. februára 2019.