dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 4c Zábezpeka na daň (Zrušený zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019)

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3 Komentár k ZDPH § 4c Zábezpeka na daň (Zrušený zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019)

Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 4c

Zrušený zákonom č. 369/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2019.


Počnúc rokom 2019 sa zo zákona o DPH úplne vypúšťa inštitút zábezpeky na daň. Je to z dôvodu, že sa v dotrajšej praxi vykázal ako neefektívny v rámci boja proti daňovým podvodom, nakoľko jeho poslaním bolo eliminovať negatívne dôsledky spočívajúce vo vzniku nedoplatkov na DPH spôsobených novoregistrovanými platiteľmi dane.

Všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané do 31. decembra 2018 sa zrušujú. Daňový úrad peňažnú

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk