dnes je 29.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 49a Odpočítanie dane platiteľom pri nehnuteľnostiach

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.1 Komentár k ZDPH § 49a Odpočítanie dane platiteľom pri nehnuteľnostiach

Ing. Alžbeta Hermanová


49a/1

Daň uplatnenú na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c), ktorý je zahrnutý v majetku platiteľa a ktorý platiteľ použije na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, odpočíta platiteľ len v rozsahu použitia tohto investičného majetku na podnikanie. Ustanovenie § 49 ods. 4 týmto nie je dotknuté.

Postup, ktorý bol možný do 31. 12. 2010


Platiteľ sa mohol rozhodnúť, že si odpočíta daň v plnej výške v zmysle § 49 ods. 5. Následne, ak by byt použil na súkromné účely – teda na iný účel ako podnikanie, uplatnil by § 9 ods. 2 zákona o DPH.


Platiteľ kúpil v januári 2009 polyfunkčný dom s DPH vo výške 2 380 000 €, t. j., DPH bola vo výške 380 000 €. Podľa projektu sa v nehnuteľnosti nachádza 10 nebytových priestorov a 1 byt. Platiteľ zaradil celú nehnuteľnosť do majetku a uplatnil celý odpočet DPH vo výške 380 000 €. Plocha bytu predstavuje 1/10 celkovej plochy. Po zaradení nehnuteľnosti do majetku byt začal využívať na súkromné účely. Platiteľ je povinný postupovať podľa § 9 ods. 2, t. j., zdaní používanie bytu, pričom základom dane budú náklady spojené s používaním bytu.

  • Postup po 1. 1. 2011

Platiteľ si nemôže uplatniť plný odpočet dane z kúpy polyfunkčného domu, pokiaľ by ho obstaral po 1. 1. 2011 a časť z neho by použil na súkromné účely. Keďže byt predstavuje 1/10 celkovej plochy, platiteľ si uplatní odpočet v pomere 9/10 z čiastky z ceny obstarania.


49a/2

Pomer použitia investičného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ určí podľa plochy nehnuteľnosti používanej na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, doby používania investičného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia investičného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.


Osobitne sa ustanovujú kritériá, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer použitia nehnuteľnosti (C-25/03 HE) na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk