dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 48c Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.3 Komentár k ZDPH § 48c Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom

Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom

§ 48c

Oslobodené od dane je

a) dodanie tovaru, ktorý je uvedený v prílohe č. 9 časti I, vo verejnom colnom sklade typu I25) v tuzemsku, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie, okrem dodania tovaru, v súvislosti s ktorým dochádza k ukončeniu colného režimu colné uskladňovanie,

b) dodanie tovaru, ktorý je uvedený v prílohe č. 9 časti I, v osobitnom sklade podľa § 48d, okrem dodania tovaru, v súvislosti s ktorým dochádza k vyňatiu tovaru z osobitného skladu,

c) dodanie služieb, ktoré súvisia s