dnes je 8.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 46 Prepravné služby - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8 Komentár k ZDPH § 46 Prepravné služby – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


46/1

Oslobodená od dane je preprava tovaru na ostrovy a z ostrovov, ktoré tvoria autonómne oblasti Azory a Madeira, a preprava tovaru medzi týmito ostrovmi.

 


46/2

Oslobodená od dane je doprava osôb na území tuzemska, ak ide o dopravu:

a. z tuzemska do zahraničia,

b. zo zahraničia do tuzemska,

c. z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,

d. medzi dvoma miestami v tuzemsku, ktorá tvorí súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy.

 


Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že len časť osobnej prepravy, ktorá sa vykoná na území tuzemska (viď§ 16 ods. 4) je oslobodená od dane (pomerne najazdené km na území tuzemska).Ak sa osobná prepravavykonáva vo viacerých členských štátoch, musí sa prepravca informovať o povinnosti prípadnej registrácie v týchto členských štátoch.

Najnovšie články
viac článkov