dnes je 25.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 41 Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3 Komentár k ZDPH § 41 Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


41/1

Oslobodené od dane je prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier osobou, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie podľa osobitného predpisu.21)

 


V zmysle zákona o hazardných hrách je činnosť súvisiaca s prevádzkovaním lotérií a podobných hier oslobodená od dane (napr. podnikateľ, ktoré má oprávnenie prevádzkovať výherné automaty).


41/2

Od dane je oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu. Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené, poskytované mandatárom.

 


Rovnako je od dane oslobodenáaj činnosť úzko súvisiaca so zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier,ak koná mandatár na základe mandátnej zmluvy s prevádzkovateľom lotérií a podobných hier (napr. sprostredkovanie lotérií pre TIPOS). Ak umiestni prevádzkovateľov výherný automat v prevádzke iného platiteľa ako prevádzkovateľa výherných automatov, je provízia za umiestnenie prístroja službou, ktorá sa zdaňuje.


Problém

Spoločnosť A ako mandant uzatvorila so spoločnosťou B ako mandatárom mandátnu zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s organizačno-prevádzkovo technickým zabezpečením prevádzkovania výherných prístrojov v mene a na účet mandanta. Mandatár sa zaviazal tieto prístroje umiestniť vo svojom zariadení, za čo mu prislúcha odmena. V zmluve je uvedené, že odmena je

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk