dnes je 8.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 39 Finančné služby - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1 Komentár k ZDPH § 39 Finančné služby – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


39/1

Oslobodené od dane sú:

  1. - poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, poskytnutie a sprostredkovanie pôžičky, správa úveru a pôžičky osobou, ktorá ich poskytla, a sprostredkovanie sporenia,

  2. - poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úverovej záruky a inej záruky za peňažný záväzok, ako aj správa úverovej záruky osobou, ktorá poskytla úver,

  3. - činnosti týkajúce sa vkladov a bežných účtov vrátane ich sprostredkovania,

  4. - činnosti týkajúce sa platieb, prevodov platieb, šekov, prevoditeľných dokumentov, dlhov s výnimkou vymáhania dlhov,

  5. - vydanie a správa elektronických platobných prostriedkov a cestovných šekov,

  6. - činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov vrátane sprostredkovania týchto činností; oslobodená od dane nie je správa cenných papierov a úschova

Najnovšie články
viac článkov