dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 37 Poisťovacie služby - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10 Komentár k ZDPH § 37 Poisťovacie služby – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


37/1

Oslobodená od dane je poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia.

 


37/2

Oslobodená od dane je poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne17)a poisťovacia činnosť zdravotných poisťovní.18)

 


Poisťovacia činnosť je oslobodená od dane bez ohľadu na to, či poistenie vykonáva organizácia na to zriadená alebo iná právnická alebo fyzická osoba, rovnako je od dane oslobodené aj sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia okrem prípadov, kedy je poisťovacia činnosť súčasťou dodania inej hlavnej služby (napr. pri poskytovaní služieb cestovného ruchu, lízingoch a pod.).