dnes je 8.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 36 Služby verejnoprávnej televízie a rozhlasu - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.9 Komentár k ZDPH § 36 Služby verejnoprávnej televízie a rozhlasu – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


36/1

Oslobodené od dane je vysielanie verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu okrem vysielania reklám, telenákupu a sponzorovaných programov vrátane ich propagácie.

 


Napríklad koncesionárske poplatky nepodliehajú DPH v zmysle tohto ustanovenia za podmienky, že sa jedná o poplatky smerujúce k vysielaniu verejno-právnej televízie a verejno-právneho rozhlasu v zmysle zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované slovenskou televíziou a slovenským rozhlasom.

Najnovšie články
viac článkov