dnes je 1.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 34 Kultúrne služby - oslobodenie od dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7 Komentár k ZDPH § 34 Kultúrne služby – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


34

Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované
a) právnickou osobou zriadenou zákonom, 14)
b) právnickou osobou zriadenou

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk