dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 33 Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6 Komentár k ZDPH § 33 Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


33/1

Oslobodené od dane sú služby, ktoréúzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove,ak sú tieto služby dodávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa§ 30 ods. 2.

 


Z hľadiska zákona o DPHnie každý športovecsa považuje za zdaniteľnú osobu.Športovec nie je zdaniteľnou osobou, ak vykonáva svoju činnosť závisle podľa§ 3 ods. 3zákona o DPH. Ide najmä o prípady, ak športovec vykonáva kolektívny šport a má uzatvorenú zmluvu, ktorou je z hľadiska vykonávania činnosti závislý na pokynoch športového klubu.Športovec je zdaniteľnou osobou, ak vykonáva športovú činnosť nezávisle, napr. vykonávanie